ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เฉลยปรนัย NT ป.3หมายเหตุ กรรมการประจำสนามสอบสามารถนำเฉลยเพื่อไปทำการตรวจและวิเคราะห์ข้อมูลให้โรงเรียนได้ทราบคะแนนเป็นการเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบใน CD ที่เครือข่ายฯแจกในวันประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น