ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

ผลการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2หมายเหตุ รายงานระดับโรงเรียนเป็นไฟล์รูปแบบ pdf
ที่สร้างจากโปรแกรม ESAR ซึ่งจะเกิดปัญหาการแสดงฟอนท์
ให้ทำดาวน์โหลดไปเปิดด้วยโปรแกรมด้านนอก

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

โปรแกรมตรวจ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ของสพฐ.
ออกแบบ บน Excel โดย นายชินวงศ์  ดีนาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)
ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ excel ไปใช้ได้ดังนี้ครับ

1)  ไฟล์ตรวจ Pre O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2558
ได้ที่  http://gg.gg/pre-M3-58-update

2) ไฟล์ตรวจ Pre O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2558
(ฉบับแก้ไขข้อผิดพลาดการประมวลคะแนน Pre O-Net
ในวิชาภาษาไทย ป.6 ข้อ 34-35
ให้ Copy จากชีตกรอกคำตอบมาวางในไฟล์ Update ได้เลย)
ได้ที่ http://gg.gg/pre58-p6-update 
หรือ   http://gg.gg/pre58-p6-srn1

คู่มือและเฉลยข้อสอบ Pre O-Net58 http://gg.gg/test-pre-onet-58

กรณีการแสดงผลมีปัญหาล้นขอบการรายงานผลให้ติดตั้งฟอนท์เพื่อใช้งาน
ดาวน์โหลดฟอนท์ที่ใช้สำหรับโปรแกรม

พบปัญหาการใช้งานแจ้งที่ ผอ.ชินวงศ์  ดีนาน 0810741761

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558


เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย
2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย
3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย
         
-ดร.พิธาน พื้นทอง

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง
ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ60บท สพป.สร.1


บทสนทนาภาษาอังกฤษ 60 บทสนทนา
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามีพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

การใช้ข่้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557

ทบทวนการใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ.
แจ้งทุกโรงเรียนทราบตามที่สพฐ.ได้ประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 และในข้อ 8 ได้กำหนดเรื่องการใช้ข้อสอบกลาง มาประเมินนักเรียนในการสอบปลายปี ในอัตราส่วน ข้อสอบกลางร้อยละ20 : ข้อสอบปลายปีของร.ร.ร้อยละ80
ชั้นที่ใช้ข้อสอบกลาง
ป.2 ไทย
ป.4,5 ไทย,คณิต,วิทย์
ม.1,2 วิทย์,ไทย,คณิต,สังคมฯ,อังกฤษ

จากที่ประชุมที่ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น สำนัดทดสอบฯ สพฐ.แจ้งว่า จะจัดส่งข้อสอบกลางให้เขต ภายในเดือนกพ. เพื่อให้โรงเรียนใช้ทดสอบพร้อมกันทั้งเขต  จึงขอทบทวนเพื่อทราบต่อไป
โปรแกรมตรวจ Pre O-Net สพฐ.57


กลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 
โดย นายชินวงศ์  ดีนาน ผอ.ร.ร.บ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)
ได้จัดทำไฟล์ excel สำหรับการตรวจและวิเคราะห์รายงานอย่างง่าย
การทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2557 ด้วยแบบทดสอบของ สพฐ. 
พบปัญหาหรือข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่ อีเมล์ แ้รืืฟไนืเ.ก๑เทฟรส.แนท

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เครือข่ายฯศีขรภูมิ 2

 ประกาศผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2
ด้วยเครือข่ายฯได้ดำเนินการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อให้การจัดทำเกียรติบัตรของนักเรียนและครูถูกต้อง จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ฝึกสอนของแต่ละโรงเรียนได้ตรวจสอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือชื่อ ตกหล่น กรุณาแจ้งกลับคืนทาง e-office ถึง ร.ร.บ้านทุ่งรูง หรือแจ้งผ่านไลน์ เพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่3 ต.ค.57  สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการบันทึกรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ของการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ โดย Username Password ของแต่ละโรงเรียนที่ได้แจ้งไปแล้ว หากโรงเรียนใดไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้ติดต่อ admin ของเครือข่าย ผู้อำนวยการชินวงศ์ ดีนาน 081-0741761 ครูเสถียน พรมเวียง ร.ร.บ้านปะนอยไถง 086-2590388 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

ผลการแข่งขันแยกรายกิจกรรม


*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตกหล่น ในรายการ ยุวบรรณารักษ์
กำลังเร่งประสานฝ่ายบันทึกข้อมูล*