ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66 เครือข่ายศีขรฯ2

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์รวมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนตามจำนวนประชากรในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เครือข่ายฯ จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนตามจำนวนประชากรในเขตบริการ  และรายงานข้อมูลให้เครือข่ายทราบ

>>  รายงานข้อมูลการจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
>>  ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล

กรณีต้องการแก้ไข เพิ่มเติมให้บันทึกใหม่ เครือข่ายจะถือตามข้อมูลที่ส่งครั้งหลังสุดเป็นข้อมูลของโรงเรียนประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนละ 2 ภาพ (ขณะจัดทำและแจกจ่าย) ระบุชื่อโรงเรียนพร้อมคำอธิบายประกอบเป็นไฟล์ word จำนวน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งเครือข่ายทาง e-mail : srikho2@gmail.com  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559