ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66 เครือข่ายศีขรฯ2

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรม ICT กิจกรรมที่2
10 สิงหาคม 2554 กลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 จัดอบรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การพัฒนาครูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมที่ 2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน การจัดทำ Internat Gateway ด้วย LinuxSis5.5" ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านทุ่งรูง  โดยมีผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน  เข้าร่วมอบรมโดยมีนายทัศนะ ดีประดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ ประธานเครือข่ายฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายชินวงศ์  ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง นายเพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง ที่อำนวยความสะดวกตลอดการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น