ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66 เครือข่ายศีขรฯ2

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อัพเดตโปรแกรม EDUDOC51

แจ้งถึงนายทะเบียนทุกโรงเรียนที่ใช้งานโปรแกรมEdudoc51
โปรแกรมมีการอัพเดตและปรับปรุงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บ
http://www.facebook.com/pages/EDUDOC51/100410986719565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น