ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม


ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64


เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้


1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..

Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ - เสียงของพระภิกษุชาวไทย

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …. แก้ไขแอโรบิก….

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ]

11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 11 กันยายน 2557 [คลิกที่นี่ ] …. แก้ไข หน้าที่ 2 (ตัวหนังสือสีแดง) ..

12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ]


 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การประชุม และการจัดเตรียมข้อมูลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศีขรฯ2
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ NT (ศีขรฯ2ที่จะไปคุมสนามสอบศีขรฯ1)
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายฯศีขรภูมิ 2 จัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนำส่งเครือข่ายฯ ในวันประชุมกรรมการคุมสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเวลา 14.00 น. ณ ร.ร.บ้านตรมไพร
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้สนามสอบ

และให้โรงเรียนเตรียมจำนวน นร. ชั้น ป.1,2,4,5, ม.1,2 ที่จะสอบ LAS
พร้อมจัดเตรียมรายชื่อประธานสนามสอบ กรรมการกลาง
รายชื่อครูที่จะสลับสนามคุมสอบ LAS ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
สลับระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย ห้องสอบละ 1 คน
 และกรรมการสอบสอบอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ ป.3 วันที่ 6 มีนาคม 2556 (ห้องละ 3 คน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น